Perustamistuki

Pieniin maaseudulla sijaitseviin yrityksiin kohdistuvalla perustamistuella voidaan rahoittaa myös yrityksen kv-markkinoinnin tarvitsemaa asiantuntijuutta.

Lue lisää: maaseutu.fi