Rahoitusta kansainvälistymiseen

Kansainvälistä potentiaalia omaavalle tuote- tai palveluinnovaatiolle on tarjolla monenlaista rahoitusta. Lue lisää alta. Jos et tiedä, mikä rahoitusmuodoista sopisi tilanteeseesi, ota yhteyttä Team Finland-koordinaattoriin, joka ohjaa sinut oikean palvelun pariin.

Mari Möttönen
Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori
mari.mottonen@ely-keskus.fi
puh. 0295 023 570

 

ELY-keskuksen yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin. Yritys rahoittaa kehittämishankkeesta vähintään puolet itse. Kehittämisavustuksen avulla voidaan parantaa vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksia esim. markkinoita kartoittamalla tai uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä.

Kainuussa sinua palvelevat Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen yritysasiantuntijat:

Eija Tabell-Jokelainen
eija.Tabell-Jokelainen@ely-keskus.fi
puh. 0295 023 546

Sanna Karjalainen
sanna.karjalainen@ely-keskus.fi
puh. 0295 023 548

 

Business Finlandin rahoitus ja ohjelmat  on suunnattu Suomeen rekisteröidyille yrityksille, jotka haluavat kasvaa ja kansainvälistyä. Business Finland painottaa asiakasvalinnassa kasvuhalua ja -kykyä, hyvää tiimiä ja laaja-alaista osaamista, liikeidean kansainvälistä kilpailuetua sekä yrityksen riittäviä resursseja ja omarahoitusta. Koko palveluvalikoima ei ole käytössä yritykselle heti alusta alkaen, vaan laajenee, kun yritys etenee tavoitteiden mukaan kansainvälisellä kasvupolullaan.

Tuula Väisänen, asiantuntija
tuula.vaisanen@businessfinland.fi
puh. 044 380 6408

 

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen ja parantaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin sekä vienninrahoituspalveluin. Maksutavat, riskeiltä suojautuminen ja rahoitustarpeet nivoutuvat vientikaupassa yhdeksi kokonaisuudeksi, josta kannattaa keskustella hyvissä ajoin ennen tarjouksen tekemistä sekä oman pankin että Finnveran kanssa.

Finnveran rahoitusneuvonta palvelee arkisin klo 9:00–16:15 numerossa 029 460 2580. Verkkosivuilla on samoihin aikoihin käytössä myös chat-palvelu.

 

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefco  tarjoaa rahoitusta vihreään kasvuun liittyville hankkeille ja yrityksille, jotka haluavat laajentua kansainvälisille markkinoille. Rahoitusinstrumentit vaihtelevat lainoista ja pääomarahoituksesta ostajaluottoihin ja avustuksiin.

 

Finnpartnership liikekumppanuustuki on ulkoministeriön rahallinen tuki kehitysmaahankkeisiin. Tukea voidaan myöntää kehitysmaihin suuntautuvaan, pitkäaikaiseen, kaupalliseen yhteistyöhön tähtäävän ja kannattavan liiketoiminnan aloittamiseen. Liikekumppanuustuki on tarkoitettu tällaisen hankkeen selvitys- ja koulutusvaiheisiin. Tuettavilla hankkeilla tulee olla myönteisiä kehitysvaikutuksia kohdemaassa. Finnpartnershipin hakemustyöpajat opettavat kaiken tarpeellisen liikekumppanuustuesta ja sen hakemisesta. Ilmoittaudu mukaan!

 

Finnfund tarjoaa kehitysmaissa toimiville yksityisille yrityksille oman pääoman ehtoista rahoitusta, välirahoitusta, pitkäaikaisia lainoja ja kehitysmaainvestointeihin liittyvää erityisosaamista. Hankkeilta edellytetään kannattavuutta, ympäristöä ja yhteiskuntaa koskevaa vastuullisuutta sekä mitattavia kehitysvaikutuksia kohdemaassa. Toiminta painottuu köyhimpiin maihin, joissa tarve rahoitukselle on kovin ja investointien vaikuttavuus suurin.