Vienti kehittyviin maihin

Edistetään liiketoimintaa ja kumppanuuksia, joilla pyritään tuottamaan myönteisiä kehitysvaikutuksia kohdemaahan.