Asiantuntijapalvelut liiketoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut ovat asiantuntija-apua pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa. Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä. Palveluja hyödyntämällä yrityksesi saa hyvät eväät menestykseen muuttuvassa maailmassa. Asiantuntijoina toimivat valtakunnallisesti kilpailutetut konsultit. Palvelujen hakeminen on nopeaa ja ne ovat hyvin edullisia, koska ne sisältävät julkista tukea 70 – 80 % palvelun hinnasta.

Sinulla on mahdollisuus tehdä kehittämiskartoitus digitaalisesti.

Lisätietoja yritysten kehittämispalveluista Kainuussa antaa:

Päivi Lappalainen
Yrityskehitysasiantuntija
paivi.lappalainen@ely-keskus.fi
puh. 029 5023 643

 

Pro Agria Itä-Suomen/Maa- ja kotitalousnaisten yritysneuvonnan asiantuntijat auttavat yritystoiminnan eri vaiheissa. Ydinosaaminen on ruoka-, elintarvike- ja matkailualalla. Käynnissä olevan ProYritys Kainuu II-hankkeen kautta yritykset voivat saada yhden päivän maksutonta neuvontaa vuodessa.

Anu Meriläinen
yritysasiantuntija, yrityspalvelut
anu.merilainen@maajakotitalousnaiset.fi
puh. 043 8272314

Soili Hypén
Yritysasiantuntija, yrityspalvelut
soili.hypen@maajakotitalousnaiset.fi
puh. 040 7764290

Kainuun Digitie -hankkeessa nostetaan kainuulaisten yritysten ja niiden henkilöstön digitaalisen osaamisen tasoa ja kehitetään konkreettisesti yritysten liiketoimintaa, johtamista ja henkilöstökäytäntöjä. Toimintatapoja ja -menetelmiä uudistamalla kehitetään samalla yritysten tuottavuutta. Hankkeessa on mahdollista tehdä yrityskohtaisia kartoituksia ja luoda digitalisaation kehittämisen työkartta yrityksille maksutta. Kehittämissuunnitelman toteutus on yrityksille maksullista.

 

Ari Kainulainen, projektipäällikkö
ari.kainulainen@kamk.fi
puh. 044 551 4565

 

Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen hallinnoima KOS-hanke  tarjoaa yrityksille maksuttomia koulutus- ja konsultointipalveluita, joissa yliopistokeskuksen sekä partneriyliopistojen tietotaitoa siirretään Kainuun yrityselämän tarpeisiin. Koulutuksen ja osaamisen siirron painopisteenä on: 1) biotalous, 2) kaivosteollisuus, 3) cleantech -teollisuus sekä 4) terveys, lääketiede ja hyvinvointi. Kaupallinen ja liiketoimintaosaaminen on läpileikkaavana koulutusteemana.

Jouko Käsmä, projektipäällikkö
jouko.kasma@oulu.fi
puh. 040 568 2669