Energiatehokkuus

Yritys-Suomi –toimijoiden palveluilla kannustetaan yrityksiä parantamaan energiatehokkuutta, lisäämään uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä sekä kehittämään vähähiilisempää liiketoimintaa, tuotteita ja prosesseja.