Henkilöstön kehittäminen ja muutostilanteet

TE-toimiston tarjoama TäsmäKoulutus on nykyiselle henkilöstölle suunnattua räätälöityä koulutusta, kun yrityksen toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu. Koulutus päivittää yrittäjän tai työntekijöiden osaamisen uusien vaatimusten tasalle. Sen tavoitteena on myös estää lomautuksia tai irtisanomisia. Koulutus voidaan toteuttaa määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemesta.

MuutosKoulutuksella yritys voi kantaa vastuuta työntekijöidensä tulevaisuudesta, kun työt loppuvat ja yritys irtisanoo tuotannollisista tai taloudellisista syistä henkilöstöään. Koulutus soveltuu myös tilanteisiin, joissa henkilöstöä lomautetaan toistaiseksi ja paluu aiempaan työhön on epävarmaa. Koulutuksen kesto on tapauskohtaista (väh. 10 päivää) ja koulutusohjelma räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan.

Lisätietoja:

Pentti Hyypijev
pentti.hyypijev@te-toimisto.fi
puh. 029 503 9031

Jos olet yhteistoimintalain piiriin kuuluva työnantaja, on sinun ilmoitettava YT-neuvotteluista TE-toimistoosi. Ilmoitus on tehtävä viimeistään neuvottelujen alkaessa. Irtisanomistilanteissa muutosturvan tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen työhön.

Lisätietoja:

Heikki Romppainen, muutosturva-asiantuntija
heikki.romppainen@te-toimisto.fi