Muutostilanteet ja henkilöstöjärjestelyt

TE-toimisto auttaa työnantajia ja työntekijöitä tilanteissa, joissa työpaikalla tapahtuu muutoksia.

  • Täsmäkoulutuksena työnantajan kanssa voidaan suunnitella ja räätälöidä henkilöstölle ammatillista perus- tai lisäkoulutusta, jota toteutetaan esimerkiksi määräaikaisissa lomautustilanteissa.
  • TE-palvelut neuvoo yrityksiä henkilöstön vähentämiseen liittyvissä tilanteissa. Neuvonta voidaan järjestää myös tiedotustilaisuuksina työnantajan tiloissa. Tietoa annetaan muutosturvaan, työttömyysturvaan, työnhakuun yms. liittyvistä asioista. Yhteistyössä työnantajan kanssa räätälöidään myös Muutosturvakoulutusta.
  • Työnantaja ja työntekijä sopivat yhteisesti työntekijän vuorotteluvapaasta. Vapaalle jäävän työntekijän tilalle täytyy palkata työtön työnhakija, työtehtävien ei tarvitse olla samoja kuin vapaalle jäävällä.
  • Työelämänlaatu on usein yksinkertaisia arkisia asioita. Käytettävissä on tietoa, palveluja ja työkaluja yrityksille sen kehittämiseksi.