Tukea rekrytointiin

TE-toimisto voi tukea työnantajaa, kun se palkkaa esimerkiksi

  • työttömän, joka tarvitsee tavallista enemmän apua työllistymiseen
  • nuoren, joka hakee ensimmäistä työpaikkaansa
  • osittain työkykyisen, joka haluaa käyttää kykyjään työelämässä.

TE-toimiston myöntämät tuet, palkkatuki ja työolosuhteiden järjestelytuki, lähtevät työttömän tarpeista.

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa.

Työolosuhteiden järjestelytuki on tarkoitettu osatyökykyisen työnteon edistämiseen. Arvioidessaan tuen tarvetta TE-toimisto huomioi vammasta tai sairaudesta aiheutuvan haitan sekä työnantajan taloudellisen aseman.

Voit myös tarjota mahdollisuutta työkokeiluun työpaikalla ja auttaa esimerkiksi nuorta ammatinvalinnassa tai työmarkkinoille palaavaa osaamisensa kartoittamisessa. Työkokeiluun osallistuva saa useimmiten työttömyysetuutta ja kulukorvausta.

Lisätietoja Kainuun TE-toimiston yritys- ja työnvälityspalvelusta numerosta 0295 039001 arkisin klo 9 – 16.15.