Investointiavustus (aineellisen investoinnin tot.selv.)

Maaseudulle sijoittuviin pienyrityksiin kohdentuvalla investointirahoituksella madalletaan ja kannustetaan yritystoiminnan aloittamiseen ja hallittuun kasvuun.

Lue lisää: maaseutu.fi